toplogg2

Nala's MT resultat

Södertälje BK 2010-05-01 Domare 1 GRÖNFELDT PATRIK
Domare 2 WALL KRISTER
GK mentaltest
Samarbete Fö : 06
Samarbete TL. : 12
Gripa ta tag 5 m : 12
Gripa ta tag 40 m : 09
Gripa hålla 5 m : 15
Gripa hålla 40 m : 20
Gripa slita dra 5 m : 10
Gripa slita dra 40 m: 10
Förföljande : 10
Förföljande gripande: 09
Uthållighet : 18
Social självsäkerhet: 40
Social nyfikenhet : 40
Socialt samspel : 40
Handlingsförmåga : 50
Anpassningsförmåga : 40
Koncentration : 30
Avreaktion : 40
Minnesbilder : 25
Rädsla : 16
Aggressivitet : 12
Nyfikenhet : 32
Skott : 05
Poäng : 496