toplogg2

Merlins MT resultat

Skellefteå
Domare 1 WACEK CHRISTINE
Domare 2 ÖRNKLOO TORSTEN
GK mentaltest
Samarbete Fö :   10
Samarbete TL. :   20
Gripa ta tag 5 m :   15
Gripa ta tag 40 m :   15
Gripa hålla 5 m :   09
Gripa hålla 40 m :   20
Gripa slita dra 5 m :   06
Gripa slita dra 40 m:   10
Förföljande :   10
Förföljande gripande:   09
Uthållighet :   24
Social självsäkerhet:   50
Social nyfikenhet :   40
Socialt samspel :   32
Handlingsförmåga :   50
Anpassningsförmåga :   50
Koncentration :   40
Avreaktion :   40
Minnesbilder :   25
Rädsla :   20
Aggressivitet :   15
Nyfikenhet :   40
Skott :   05
Imponer/hot :   05
Delpoäng 1 :   148
Delpoäng 2 :   402
Poäng :   550