toplogg2

Gangster's MT resultat

Södertälje BK 2010-05-01 Domare 1 GRÖNFELDT PATRIK
Domare 2 WALL KRISTER
GK mentaltest
Samarbete Fö : 08
Samarbete TL. : 20
Gripa ta tag 5 m : 09
Gripa ta tag 40 m : 09
Gripa hålla 5 m : 15
Gripa hålla 40 m : 16
Gripa slita dra 5 m : 10
Gripa slita dra 40 m: 10
Förföljande : 08
Förföljande gripande: 09
Uthållighet : 30
Social självsäkerhet: 30
Social nyfikenhet : 40
Socialt samspel : 40
Handlingsförmåga : 40
Anpassningsförmåga : 20
Koncentration : 20
Avreaktion : 30
Minnesbilder : 20
Rädsla : 16
Aggressivitet : 09
Nyfikenhet : 32
Skott : 05
Poäng : 441